รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
22 หมู่ 5   ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 66210
เบอร์โทรศัพท์ 056-904459 เบอร์แฟกส์ 056-904459
Email : wangwit.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :