ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานของโรงเรียน และแยกพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ในวันที่ 10 พฤศจิการยน 2560
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,11:31   อ่าน 2287 ครั้ง