ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายราชสดุดีและถวายพวงมาลา ประจำปี 2560
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอ้งพลอยไพลิน โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,11:54   อ่าน 995 ครั้ง