รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.77 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.86 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันแม่แห่งชาต ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 923 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.89 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 659.62 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.92 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันไหว้คร ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.42 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน) ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.18 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมสุขบัญญัติ 10 ประการ ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 679.84 KB