สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พจิตร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.88 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.12 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.93 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.74 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.13 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.32 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.44 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.41 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.1 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.76 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.11 KB