ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 22 หมู่ 5  ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41
โทร.056-904459
อีเมล์ :  wangwit.school@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.wangwit.ac.th
เฟสบุ๊ค/แฟนเพจ : โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม