ผู้บริหาร

นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/03/2015
ปรับปรุง 04/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 294968
Page Views 358523
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ 056-904459
2 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 641916
4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ตะพานหิน 056619940
5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 056619968
6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง 056039780
7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม วชิรบารมี 056692255
8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน 056-619855
9 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม
10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
11 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 056-685255
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในเมือง เมืองพิจิตร
13 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น โพทะเล 056-601186
14 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
15 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล 056-030-387